Ovaj portal je dio programa za podršku ženskom preduzetništvu koje realizuje UNDP u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Partneri