Prodavnica

Sve
Suveniri
Dizajn
Hrana i piće
Odjeća i obuća
Kozmetika
Usluge
 • Cvjećara „Dalija“- Nikšić
  January 17, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Slavica Tadić
  January 17, 2018
 • Mehdina Kašić Šutković
  January 19, 2018
 • Rada Popović
  January 17, 2018
 • Cvjećara „Dalija“- Nikšić
  January 17, 2018
 • Make up Emina Zečević
  January 19, 2018
 • Blaga Ceca Lopusina
  January 19, 2018
 • Biljana Lazarević
  January 17, 2018
 • Ana Peković
  January 17, 2018
 • Tamara Buturović
  January 17, 2018
 • A2design
  January 19, 2018
 • Tatjana Ivanović
  January 19, 2018
 • Slavica Tadić
  January 17, 2018
 • Jovanka Vasović
  January 17, 2018
 • Ana Peković
  January 17, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Biljana Lazarević
  January 17, 2018
 • Frizerski salon „Vesna“, Nikšić
  January 17, 2018
 • Lidija Giljen
  January 17, 2018
 • Olivera Babić
  January 17, 2018
 • Ana Abramović
  January 17, 2018
 • Cvjećara „Dalija“- Nikšić
  January 17, 2018
 • Ana Peković
  January 17, 2018
 • Dragana Vujačić
  January 17, 2018
 • Tamara Buturović
  January 17, 2018
 • Slavica Tadić
  January 17, 2018
 • Ana Abramović
  January 17, 2018
 • Ana Peković
  January 17, 2018
 • Aleksandra Maksimovska
  January 19, 2018
 • Olivera Babić
  January 17, 2018
 • Slavica Tadić
  January 17, 2018
 • Tamara Buturović
  January 17, 2018
 • Biljana Lazarević
  January 17, 2018
 • Tatjana Ivanović
  January 19, 2018
 • Mehdina Kašić Šutković
  January 19, 2018
 • Ewa ART
  January 19, 2018
 • Daliborka Matijašević
  January 17, 2018
 • Petra Damjanović
  January 19, 2018
 • Vanja Radović
  January 17, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Herba Anderba kozmetika
  January 17, 2018
 • Lidija Giljen
  January 17, 2018
 • Herba Anderba kozmetika
  January 17, 2018
 • Cvjećara „Dalija“- Nikšić
  January 17, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Ewa ART
  January 19, 2018
 • Tamara Buturović
  January 17, 2018
 • Tamara Buturović
  January 17, 2018
 • Ana Abramović
  January 17, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Vanja Radović
  January 17, 2018
 • Daliborka Matijašević
  January 17, 2018
 • Ana Peković
  January 17, 2018
 • Bojana Perović
  January 17, 2018
 • Rada Popović
  January 17, 2018
 • Javorka Batrićević
  January 17, 2018
 • Tatjana Ivanović
  January 19, 2018
 • Dragana Ivanović
  January 19, 2018
 • Mehdina Kašić Šutković
  January 19, 2018
 • Rada Popović
  January 17, 2018
 • Tatjana Ivanović
  January 19, 2018
 • Jovanka Vasović
  January 17, 2018
 • Olivera Mićović kozmetika
  January 17, 2018
 • Vanja Radović
  January 17, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Dragana Ivanović
  January 19, 2018
 • Bojana Perović
  January 17, 2018
 • Jovanka Vasović
  January 17, 2018
 • Lidija Giljen
  January 17, 2018
 • Ana Peković
  January 17, 2018
 • Tatjana Ivanović
  January 19, 2018
 • Bojana Perović
  January 17, 2018
 • Tamara Buturović
  January 17, 2018
 • Blaga Ceca Lopusina
  January 19, 2018
 • Kozmetički salon Relax Oaza
  January 19, 2018
 • Jovanka Vasović
  January 17, 2018
 • Ana Peković
  January 17, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Bojana Perović
  January 17, 2018
 • Biljana Lazarević
  January 17, 2018
 • Ana Abramović
  January 17, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Vanja Radović
  January 17, 2018
 • Stojanka Pejović
  February 14, 2018
 • Ana Peković
  January 17, 2018
 • Tatjana Ivanović
  January 19, 2018
 • Daliborka Matijašević
  January 17, 2018
 • Rajka Vujović
  January 17, 2018
 • Jovanka Vasović
  January 17, 2018
 • Javorka Batrićević
  January 17, 2018
 • Blaga Ceca Lopusina
  January 19, 2018
 • Slavica Tadić
  January 17, 2018
 • Rajka Vujović
  January 17, 2018
 • Modni studio „Maja”
  January 19, 2018
 • Blaga Ceca Lopusina
  January 19, 2018
 • Jovanka Vasović
  January 17, 2018
 • Jovanka Vasović
  January 17, 2018
 • Olivera Babić
  January 17, 2018
 • Olivera Babić
  January 17, 2018
 • Bojana Perović
  January 17, 2018
 • Jadranka Popović
  January 19, 2018
 • Javorka Batrićević
  January 17, 2018
 • Petra Damjanović
  January 19, 2018
 • Dragana Ivanović
  January 19, 2018
 • Jovanka Vasović
  January 17, 2018
 • Petra Damjanović
  January 19, 2018
 • Petra Damjanović
  January 19, 2018
 • Rada Popović
  January 17, 2018
 • Jovanka Vasović
  January 17, 2018
 • Dragana Ivanović
  January 19, 2018
 • Slavica Tadić
  January 17, 2018
 • Javorka Batrićević
  January 17, 2018
 • Ewa ART
  January 19, 2018
 • Slavica Tadić
  January 17, 2018
 • Javorka Batrićević
  January 17, 2018
 • Stojanka Pejović
  February 14, 2018
 • Dragana Vujačić
  January 17, 2018
 • Vanja Radović
  January 17, 2018
 • Boje i lakovi Color-ing
  January 19, 2018
 • Bojana Perović
  January 17, 2018
 • Vanja Radović
  January 17, 2018
 • Ewa ART
  January 19, 2018
 • Lidija Giljen
  January 17, 2018
 • Milica Radović
  January 17, 2018
 • Blaga Ceca Lopusina
  January 19, 2017
 • Dragana Ivanović
  January 19, 2018
 • Rajka Vujović
  January 17, 2018
 • Bojana Perović
  January 17, 2018
 • Brogden Language Solutions
  February 8, 2018
 • Tatjana Ivanović
  January 19, 2018
 • Rada Popović
  January 17, 2018
 • Olivera Babić
  January 17, 2018
 • Ana Abramović
  January 17, 2018
 • Jelena Nikolić
  January 17, 2018
 • Rada Popović
  January 17, 2018
 • Cvjećara „Dalija“- Nikšić
  January 17, 2018
 • Radmila Čagorović
  January 19, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Ljilja Živković
  January 17, 2018
 • Blaga Ceca Lopusina
  January 19, 2017
 • Tamara Buturović
  January 17, 2018
 • Olivera Babić
  January 17, 2018
 • Tamara Buturović
  January 17, 2018
 • Ana Abramović
  January 17, 2018
 • Herba Anderba kozmetika
  January 17, 2018
 • Olivera Mićović kozmetika
  January 17, 2018
 • Javorka Batrićević
  January 17, 2018
 • Jelena Nikolić
  January 17, 2018
 • Ana Abramović
  January 17, 2018
 • Herba Anderba kozmetika
  January 17, 2018
 • Petra Damjanović
  January 19, 2018
 • Vanja Radović
  January 17, 2018
 • Dragana Ivanović
  January 19, 2018
 • Cvjećara „Dalija“- Nikšić
  January 17, 2018
 • Rada Popović
  January 17, 2018
 • Daliborka Matijašević
  January 17, 2018

Projekat finansira Evropska Unija

Crna Gora

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

UNDP_LogoENG

Ovaj portal je dio programa za podršku ženskom preduzetništvu koje realizuje UNDP u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Partneri