Ovaj portal je dio programa za podršku ženskom preduzetništvu koji realizuju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i UNDP, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Partneri