Podrška inicijativi mreže da se u budžetima opština opredijele posebna sredstva za podršku ženskom preduzetništvu

Inicijativa Ženske političke mreže da se u budžetima Opština planiraju posebna sredstva za podršku ženskom preduzetništvu juče je u Baru i Budvi dobila podršku.Predsjednik opštine Bar Zoran Srzentić i predsjednik opštine Budva gospodin Dragan Krapović, u odvojenim razgovorima sa delegacijom Ženske političke mreže prihvatili su inicijativu i u budžetu 2018.god će se naći sredstva za podršku ...
Čitaj još

Ženska politička mreža: Više novca za žensko preduzetništvo

Ženska politička mreža zatražila je da u okviru lokalnih budžeta bude napravljena preraspodjela koja će omogućiti dodatni novac za podsticaj razvoja ženskog preduzetništva.Ženska politička mreža nastala je pod okriljem programa "Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti", koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a realizuje Kancelarija Pro...
Čitaj još