Podrška inicijativi mreže da se u budžetima opština opredijele posebna sredstva za podršku ženskom preduzetništvu

Inicijativa Ženske političke mreže da se u budžetima Opština planiraju posebna sredstva za podršku ženskom preduzetništvu juče je u Baru i Budvi dobila podršku.

Predsjednik opštine Bar Zoran Srzentić i predsjednik opštine Budva gospodin Dragan Krapović, u odvojenim razgovorima sa delegacijom Ženske političke mreže prihvatili su inicijativu i u budžetu 2018.god će se naći sredstva za podršku i ženama koje započinju svoj preduzetnički put, ali i za one koje žele da razviju svoj biznis.

Ovim putem čestitamo i radujemo se saradnji na Programu “Podrška anti-discriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti” koji implementira UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava i EU sa Opštinama Bar i Budva na pitanjima razvoja žensko