Project Detail

Biljana Lazarević, zajedno sa svojim suprugom, nastoji da ovlada proizvodnjom povrća u sistemu akvaponije, kod nas još uvijek malo poznatom načinu proizvodnje koji ne zahtijeva zemljanju podlogu.
Plastenik u Podgorici, u naselju Zagorič je baziran na potpuno novoj metodi takozvane akvaponijske proizvodnje i trebalo bi da bude u funkciji do kraja ljeta, a prvi plodovi se očekuju početkom jeseni.
Lazarevići objašnjavaju da čitav proces zapravo počinje u bazenu sa ribom i to šaranom, koji im je preporučen kao najpoželjniji za naše podneblje. Voda iz bazena, koja sadrži amonijak, se sprovodi u posude sa šljunkom ili nekom drugom podlogom u kojoj su posađene biljke. Mikroorganizmi u tim posudama amonijak pretvaraju u azot i hrane biljku. Akvaponijska proizvodnja se sve više širi u svijetu, pa Lazarevići vjeruju da će eksperiment i kod nas uspjeti.
Ovom proizvodnjom naša preduzetnica je počela da se bavi kako bi za svoju porodicu obezbijedila zdravu ishranu.