Ženska politička mreža: Više novca za žensko preduzetništvo

Ženska politička mreža zatražila je da u okviru lokalnih budžeta bude napravljena preraspodjela koja će omogućiti dodatni novac za podsticaj razvoja ženskog preduzetništva.

Ženska politička mreža nastala je pod okriljem programa “Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti”, koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a realizuje Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Na konfefenciji su predstavljeni zahtjevi u okviru javne rasprave za budžete u lokalnim samoupravama.

“Političarke BS-a, DEMOS, DPS-a, DUA, FORCA, DF-a, LP-a, SD-a, SDP-a, SNP-a, URA i Pozitivne, ujedinjene u Ženskoj političkoj mreži, zahtijevaju da se u okviru lokalnih budžeta napravi preraspodjela koja će omogućiti dodatna sredstva za uvođenje nove budžetske jedinice, a čija će namjena biti usmjerena na podsticaj razvoja ženskog preduzetništva”, sapšteneno je iz UNDP-a.

Kako su su toku javne rasprave na budžete lokalnih samouprava, Ženska politička mreža smatra da je njihova inicijativa pravovremena i da zavisi isključivo od političke volje na loklanom nivou.

Iz Mreže su ukazali da je Crna Gora, sa 9.6 odsto žena u preduzetništvu, na začelju regiona u odnosu na Srbiju sa 30 odsto, Albaniju 27 odsto, BiH 23, i Hrvatsku sa 32 odsto žena u preduzetništvu.

Takođe, ocijenjeno je da je neophodno donijeti zakone o garantnim fondovima, o unaprjeđenju Zakona o lokalnoj samoupravi kojima treba predvidjeti mogućnost formiranja garantnih fondova pri opštinama.

“Sem finansijskih instrumenata, nužne su i mjere nefinansijske podrške preduzetnicama na lokalnom nivou poput podrške u izradi biznis planova, savjetovanja, poslovnog umrežavanja i ostalih”, kaže se u saopštenju.

Okosnicu Ženske političke mreže čine edukovane trenerice za rodnu ravnopravnost iz parlamentarnih političkih partija, istaknute liderke i aktivistkinje koje povezuje zajednička politička akcija da se kroz povećanje broja žena na mjestima odlučivanja, unaprijede prava i položaj žena do potpune ravnopravnosti.

Izvor: gendermontenegro.com