Project Detail

Biljana Lazarević, zajedno sa svojim suprugom bavi se proizvodnjom povrća u sistemu akvaponije, kod nas još uvijek malo poznatom načinu proizvodnje koji ne zahtijeva zemljanju podlogu. Ovom proizvodnjom naša preduzetnica je počela da se bavi kako bi za svoju porodicu obezbijedila zdravu ishranu.

Biljaninu proizvodnju uskoro možete pratiti i na sajtu:

http://vrt.me/

Telefon: 069/020-358

Email: biljana.l@t-com.me

web:  www.vodenivrt.me