Project Detail

E.P. Translations (Elmina Premtić) je društvo sa sjedištem u Podgorici, koje se isključivo bavi jezičko-prevodilačkim uslugama, i pruža ovjerene (sa pečatom sudskog tumača) i neovjerene pismene prevode, kao i usmene prevode (konsekutivne i simultane), sa stranih jezika na crnogorski i u obrnutom smjeru. Takođe, dio prevodilačke ponude su i kombinacije ’’sa stranog na strani jezik’’. Stalni saradnici društva E.P. Translations čine ljudi jezičko-filološkog profila i prevodilaca sa dugogodišnjim prevodilačkim iskustvom, sudski tumači za mnogobrojne svjetske jezike, kao i stručni saradnici/konsultanti sa poznavanjem stranih jezika za pojedine stručne oblasti. Poslovno djelovanje E.P. Translations se uglavnom vezuje za Crnu Goru, ali i za čitav region i brojne evropske zemlje (Engleska, Francuska, Italija, Njemačka, Španija, Rusija…) a i šire. Osnovna premisa poslovanja je garantovanje visokog nivoa pružene usluge, uz najviše povjerenje i profesionalni odnos čuvanja poslovne tajne. Kompanija će vam posvetiti ličnu pažnju koju zaslužujete, istovremeno pružajući pristupačne cijene prevoda.

Kontakt informacije:

Elmina Premtić

Kontakt telefon: 068 205 282
office@eptranslations.me
www.eptranslations.me