Project Detail

Natalija je nastavnica likovnog vaspitanja. Posjeduje veliko iskustvo u izradi suvenira od keramike. Spremna je da svoje znanje prenese mlađim generacijama.

Biznis ideja – Izrada tradicionalnih suvenira od keramike

Ideja preduzetnice se zasniva na izradi suvenira od keramike, namijenjenih za prodaju turistima koji posjećuju Crnu Goru. Proizvodi se dobijaju pečenjem gline. Pored suvenira planira da proizvodi i ostale upotrebne predmete, kao što su vaze, posude, čaše. Natalija se takođe bavi umjetničkom obradom različitih proizvoda i nakita od keramike, uslužnim pečenjem gline, kao i pružanjem obuke u ovom segmentu. Sa još nekoliko preduzetnica planira da iznajmi poslovni prostor u centru Kolašina za proizvodnju i prodaju suvenira. Za ovu aktivnost značajna bi im bila podrška Opštine Kolašin.

Obim proizvodnje

Planiran je sljedeći obim proizvodnje na godišnjem nivou je: 2000 suvenira, 500 raznih upotrebnih predmeta, 1000 komada raznog nakita (narukvice, prstenje, ogrlice, privjesci, broševi, minđuše i sl.).
U segmentu usluge pečenja gline za druge proizvođače planirano je 100 kg godišnje.
U oblasti edukacije planiran je jedan kurs godišnje za 10 polaznika na temu izrade ukrasnih predmeta od keramike.

Kontakt:

Adresa: Novo naselje 29, Kolašin
Mob: +382 68/859-294