Project Detail

Svetlana voli svoj mali biznis i uživa u njemu. Osnovala je 2010. godine nevladino udruženje “Tkački kutak” i proizvodnu djelatnost obavlja u prostorijama udruženja. Članica je Udruženja umjetnika Crne Gore “Obrad Kovačević”. Završila je različite vrste obuka i seminare iz oblasti inovacija, kreativnosti i marketinga.

Biznis ideja – Ručna radinost

Izrada ručno tkanih torbi i šalova.

Karakteristike proizvoda

Svetlanini proizvodi su originalni, upotrebni, unikatni, sa etno motivima. Svaki proizvod je poseban za sebe. Izrađuju se od prirodnih materijala, na tradicionalan način, sa elementima modernog. Preduzetnica posebnu pažnju poklanja pakovanju proizvoda. U proizvodnji je zastupljen veliki izbor boja i dobar kvalitet vune.

Obim proizvodnje

Preduzetnica mjesečno napravi 30 torbi, 50 šalova i 50 manjih torbica.

Vrijednost investicije

Ukupna vrijednost investicije je 300,00€. Navedena sredstva preduzetnica planira da uloži u nabavku stonog razboja, radne širine 50cm.

Kontakt

Adresa: Ul. Glasinačka br. 10, Pljevlja
Mob: +382 67/821-172
E-mail: veselin.z@t-com.me