Project Detail

Vasiljka se već deset godina bavi izradom crnogorskih kapa i crnogorskih kapa manjeg formata, u vidu suvenira. Osnovni motiv za bavljenje ovom vrstom djelatnosti bili su joj očuvanje crnogorskih nacionalnih obilježja od zaborava, oživljavanje starih zanata i obezbjeđivanje egzistencije za svoju porodicu. Članica je NVO Žensko preduzetništvo Cetinje.

Biznis ideja – Izrada crnogorskih kapa i suvenira

Ideja preduzetnice se zasniva na ručnoj izradi crnogorskih kapa sa autentičnim vezom, kao i izradi malih kapa – suvenira. Ideja joj je da svoju djelatnost formalizuje kroz registraciju kućne radinosti.

Karakteristike proizvoda

Proizvodna paleta se sastoji iz upotrebnih crnogorskih kapa i kapa suvenira manjeg formata. Materijali od kojih se kape izrađuju su veoma kvalitetni, način izrade je originalan i prati tradiciju. Proizvodi se ručno rade, već su prepoznatljivi na tržištu i namijenjeni su fizičkim licima, preduzećima, kulturno-umjetničkim društvima, državnim organima i lokalnim samoupravama.

Obim proizvodnje

Preduzetnica godišnje planira da proizvede ukupno 300 komada proizvoda, od čega: 160 komada muških kapa, 60 komada ženskih kapa i 80 komada malih kapa – suvenira.

Vrijednost investicije

Ukupna vrijednost investicije je 2.355.00€. Investicija se odnosi na kupovinu šivaće mašine i prateće opreme. Preduzetnica planira da uloži sopstvena sredstva u iznosu od 855,00€, a preostalih 1.500,00€ je potrebno da se obezbijedi iz drugih izvora finansiranja.

Kontakt

Adresa: Donji kraj 49, Cetinje
Mob: +382 69 602 572